Co mieści się w zakresie prawnej obsługi funduszy inwestycyjnych?

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności, tworzenie oraz organizacja struktury wewnętrznej funduszy inwestycyjnych to podstawowy zakres usług świadczonych na rzecz tego typu podmiotów przez kancelarie prawne. Obsługa prawna funduszy inwestycyjnych obejmuje nie tylko tworzenie konstrukcji prawnej tego typu podmiotów, ale także ich reprezentowanie przed organami administracyjnymi, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz reprezentowanie w innych rodzajach sporów.

Zakładanie funduszu inwestycyjnego

Podstawową usługą świadczoną przez kancelarie zajmujące się prawną obsługą funduszy inwestycyjnych (np. https://krwlegal.pl/uslugi/obsluga-funduszy-inwestycyjnych-venture-capital-i-private-equity) jest pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności na terenie Polski. Profesjonalne kancelarie specjalizujące się w tego typu tematyce oferują pomoc przy zakładaniu nie tylko krajowych, ale i zagranicznych funduszy. Ponadto pomagają wprowadzić na rynek krajowy fundusze zagraniczne, w tym tworzone w dość specyficznej jurysdykcji luksemburskiej. Oczywiście prócz kwestii związanych z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie działalności inwestycyjnej, obsługa prawna funduszy inwestycyjnych obejmuje również kwestie związane z tworzeniem struktury organizacyjnej tego typu podmiotów oraz ich bieżącym funkcjonowaniem. Część kancelarii specjalizuje się m.in. w obsłudze inwestycji wiążących się z dużym ryzykiem, typu private equity, w tym venture capital.

Obsługa inwestycji kapitałowych typu private equity

Wyspecjalizowane kancelarie prawne zajmują się nie tylko bieżącą obsługą prawną funduszy inwestycyjnych, ale i pomocą w inwestowaniu. W przypadku inwestycji private equity, które w naturalny sposób wiążą się z większym ryzykiem inwestycyjnym, zajmują się m.in. analizą aktualnego stanu prawnego przyszłej inwestycji oraz oceną źródeł jej finansowania. Gdy inwestycja w spółkę, która nie została dopuszczona do obrotu publicznego, zostanie zaakceptowana przez fundusz, obsługa prawna funduszu inwestycyjnego realizowana przez kancelarie obejmie również szereg działań związanych z pozyskaniem udziałów w tej spółce, jej reorganizacją lub restrukturyzacją, a także opracowaniem przyszłej strategii wyjścia – korzystnej odsprzedaży udziałów w perspektywie kilku lat.

Wynajęcie kancelarii prawnej zajmującą się obsługą funduszy inwestycyjnych to doskonały wybór dla podmiotów, które chcą wejść na rynek polski oraz tych, które poszukują wsparcia przy realizowaniu określonego typu inwestycji, na przykład średnio- i długoterminowych inwestycji private equity, w tym inwestycji venture capital, w przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.

Redakcja businessandlife.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.