Elementy świadectwa pracy – co musi się znajdować w dokumencie?

Otrzymanie świadectwa pracy to kolejny krok na naszej zawodowej drodze. I choć jego uzyskanie wiąże się z zakończeniem stosunku pracy w wybranej firmie, to – w pewnych sytuacjach – może on nam pomóc w uzyskaniu znacznie lepszego i bardziej konstruktywnego zajęcia. Jakie informacje wchodzą w skład tego dokumentu?

Okres pracy i braku zdolności do niej

Podstawową i chyba najważniejszą informacją w świadectwie pracy jest okres, przez który praca była świadczona. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż pozwala ona z grubsza ocenić nasze podejście do pracy itd. Jeśli przedstawimy nowemu pracodawcy szereg świadectw, które dokumentują pracę wykonywaną jedynie przez kilka miesięcy, to nie uzna on nas za poważnych kandydatów do wykonywania konkretnej pracy.

Z drugiej strony, zbyt długi okres pracy w jednym zawodzie, może świadczyć o pewnej stagnacji na rynku pracy. W świadectwie powinna też znaleźć się informacja dotycząca okresu, przez który jej świadczenie było niemożliwe (np. ze względów zdrowotnych).

Zajmowane stanowisko

Ważnym elementem świadectwa pracy jest też informacja o piastowanym przez nas stanowisku. Czasami zdarza się, że pracodawca wyszczególnia również nasz zakres obowiązków. Tutaj sprawa jest prosta: dane te będą istotne szczególnie wtedy, gdy będziemy się starać o podobne stanowisko w innej firmie. Wtedy pracodawca ma świadomość, czego może od nas oczekiwać w nowej pracy.

W świadectwie powinny znaleźć się wszystkie zajmowane przez pracownika stanowiska, wraz z datą uzyskiwania kolejnych uprawnień lub awansów. Daje to jeszcze lepszy wgląd w aktywność zawodową danej osoby.

Podstawa rozwiązania umowy o pracę

O ile wszystkie powyższe elementy świadectwa pracy miały wyłącznie opisowy charakter, o tyle dane nt. przyczyn odejścia są już znacznie bardziej istotne dla przyszłego pracodawcy. Najczęściej mogą one dotyczyć winy pracownika lub też zakończenia współpracy za porozumieniem stron. W tym drugim przypadku zapis ten jest znacznie korzystniejszy z punktu widzenia pracownika.

A co z wynagrodzeniem? Otóż pracownik może żądać, by w świadectwie pracy ukazała się wzmianka na temat zarabianych przez niego kwot wynagrodzenia. Dzięki temu pracownik ma mocniejszą pozycję przed rozpoczęciem negocjacji płacowych z nowym pracodawcą i może liczyć na korzystniejsze warunki podjęcia pracy w nowym podmiocie.

Podsumowanie

Powyższe elementy świadectwa pracy dają pełny obraz pracownika. Z nich możemy dowiedzieć się wszystkiego na temat realizowanych przezeń obowiązków, doświadczenia wynikającego ze stażu pracy i – ewentualnie – uzyskiwanych dochodów.

Redakcja businessandlife.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.