Na czym polega praca brokera ubezpieczeniowego?

0
39

Wśród różnych rodzajów zawodów w szczególności można wymienić brokera ubezpieczeniowego. Zawód ten nie cieszy się bardzo dużą popularnością, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że jest bardzo przyszłościowy. Dlatego warto się z nim zapoznać, jeśli interesujemy się w większym lub mniejszym stopniu tematem ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy pracuje w takim miejscu jak firma brokerska.

Praca broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy jest uznawany za pośrednika, który uczestniczy w transakcji pomiędzy klientem, a firmą brokerską. Jest to osoba, która najczęściej posiada stosowne pełnomocnictwa od swoich klientów, dzięki którym może działać w ich imieniu oraz na ich rzecz. Broker pracuje zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju firm czy instytucji. Broker w szczególny sposób dba o interes klienta, a nie firmy, w której pracuje. Dlatego warto skorzystać z jego usług, jeśli ma się tylko taką możliwość.

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy nie jest zawodem, który można zdobyć w jakiejś szkole. Jednak kandydat na brokera powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie, a najlepiej wyższe na dowolnym kierunku. Warto jednak posiadać podstawową wiedzę na temat branży ubezpieczeniowej, którą można zdobyć na przykład podczas studiów kierunkowych lub stosownych szkoleń. Kandydat na brokera powinien również zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Jednak w obecnych czasach wiele osób może być zwolnionych z tego obowiązku.

Wymagania

Każdy kandydat na brokera ubezpieczeniowego powinien spełniać pewne określone wymagania. Przede wszystkim powinien charakteryzować się niekaralnością za przestępstwa karno-skarbowe, a także przestępstwa przeciwko mieniu. Oprócz tego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a także być zameldowany w Polsce. Broker ubezpieczeniowy powinien złożyć również odpowiednią rękojmię, a także ubezpieczyć prowadzoną przez siebie działalność. Warto dodatkowo, aby broker posiadał również odpowiednie cechy charakteru. Powinien charakteryzować się dość wysoką kulturą osobistą, a także posiadać umiejętność analizowania faktów. Dodatkowo warto, aby umiał prowadzić rozmowy oraz negocjacje z klientami, ponieważ jest to jeden z ważniejszych aspektów prowadzonej przez niego działalności. Jeśli broker spełnia wszystkie warunki do powinien złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek o zezwolenie na działalność brokerską. Dzięki temu możliwe jest założenie własnej działalności brokerskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here