Zdalne porady księgowe – obowiązek, czy rzeczywistość?

Obecność koronawirusa w polskiej przestrzeni publicznej, znacznie utrudniła funkcjonowanie wielu przedsiębiorstwom. Można jednak odnieść wrażenie, że problem ten nie dotyczy firm świadczących porady księgowe. Chociażby dlatego, że większość z nich już wcześniej pracowała zdalnie.

Porady księgowe dawniej?

Jeszcze kilka miesięcy temu realizacja porad księgowych opierała się na dość banalnym mechanizmie:

1. Zgłoszenie problemu firmie realizującej pomoc prawną.
2. Otrzymanie odpowiedzi na określone zapytanie.
3. Uiszczenie należności za wykonaną usługę, chyba że była ona realizowana w ramach abonamentu.

W przypadku zdecydowanej większości zapytań, rozmowa pomiędzy Klientem a firmą była realizowana drogą mailową. Dzięki temu obieg informacji był znacznie szybszy i generował mniejsze koszty. Oczywiście powyższy mechanizm dotyczył wyłącznie spraw pobieżnych, a więc takich, które można było załatwić od ręki. W przypadku pozostałych kwestii, trzeba byłoby liczyć już na bardziej zaawansowane wsparcie (np. obecność prawnika przy podpisywaniu umowy).

Jak to wygląda dziś?

W świadczeniu usług na rzecz swoich Klientów, zdecydowana większość firm oferująca porady księgowe, praktycznie nie zmieniła swej polityki. Dziś usługi na tej płaszczyźnie realizowane są w oparciu o podstawowe założenia:

– szybkość transferu danych,
– reprezentację przed stosownymi organami,
– pomoc w dociekaniu swoich praw,
– wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji różnych inwestycji,
– szeroko pojęte doradztwo w kwestiach związanych z analizą kosztów podatkowych itd.

Jednym słowem, podmiot realizujący w dzisiejszych czasach usługi dotyczące porad księgowych, może to zrobić bardzo prosto, głównie dzięki nowoczesnym środkom komunikacyjnym. Bądźmy szczerzy – większość powyższych zadań można realizować albo za pomocą poczty online, albo też z wykorzystaniem nowatorskich technologii wideokonferencyjnych.

Co w przyszłości?

Konkluzja jest prosta – z biegiem czasu stale będzie wzrastał odsetek usług księgowych, które można zrealizować za pomocą sieci Internet. Być może większość firm „przyspieszyła” w tej materii ze względu na obecność wspomnianego wirusa w polskim życiu gospodarczym, Nawiasem mówiąc, tendencja ta spełnia oczekiwania wielu firm (również poza obszarem pandemii).

Podsumowanie

Powoli zacierać się będzie granica między sposobem realizacji usług w trakcie pandemii i po niej. Widać to będzie zwłaszcza na przykładzie firm, które już wcześniej specjalizowały się w realizacji usług zdalnych. Firmy oferujące zdalne porady księgowe również musiały pójść tą drogą.

Redakcja businessandlife.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.