Analityka finansowa – na czym polega?

Popularna jest teza, że firma musi zarabiać, by móc przetrwać w realiach konkurencji. W rzeczywistości pojęcie to nie jest do końca zgodne z prawdą, gdyż przetrwanie firmy zależy również od tego, w jakim czasie i w jaki sposób przychody przez daną jednostkę są uzyskiwane. Tym zagadnieniem zajmuje się głównie analityka finansowa.

Przepływ środków w czasie

Szeroko pojęta analityka finansowa, zajmuje się przede wszystkim przepływem środków pieniężnych w czasie i kwestiami, na które zjawisko to może wpływać. Doskonałym przykładem działań analitycznych w ramach ujętej analityki, jest obliczanie – za pomocą odpowiednich wskaźników – płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ten sposób (na podstawie danych wprowadzonych do równania) można łatwo określić, czy dana firma ma środki na to, by na bieżąco obsługiwać zobowiązania wobec kontrahentów, skarbówki itd.

Analityka jako czynnik zabezpieczający przedsiębiorstwo

Działania analityczno – finansowe, mają jeden cel – służą one jako forma ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami niekorzystnych zjawisk finansowych. Mówiąc prościej, w ramach analityki możemy:

– zebrać informacje dotyczące korzyści i zagrożeń wynikających z danej inwestycji,
– przeanalizować strukturę naszych finansów, również w ujęciu statystycznym,
– sprawdzić, na jakim poziomie jest nasza wypłacalność,
– kontrolować rentowność posiadanych przez nas aktywów, które można by (jeśli taka możliwość istnieje) zainwestować w konkretne projekty inwestycyjne takie jak lokaty lub obligacje.

Jednym słowem, rolą szeroko rozumianej analityki jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed upadkiem, ale też zoptymalizowanie jego działań pod kątem wykorzystania własnego potencjału finansowego.

Kto realizuje „analitykę”?

Szeroko rozumiana analityka finansowa, to specjalność wielu podmiotów zajmujących się ogólnie ujętymi finansami przedsiębiorstwa. Główną rolę odgrywa tu pion księgowości, którego potencjał i możliwości są tu największe. Istotne znaczenie w całym tym projekcie mają też firmy zewnętrzne, które – w razie wystąpienia takiej potrzeby – mogą realizować usługi dotyczące głębokiej analityki finansowej i gospodarczej przedsiębiorstwa. Co ważne – obydwa te podmioty mogą realizować swoje zadania również w powiązaniu ze sobą.

Podsumowanie

Analityka finansowa to złożona dziedzina rachunkowości. Dzięki niej wiemy coś więcej na temat przyszłych działań przedsiębiorstwa. W ten sposób możemy również przeanalizować najbliższą przyszłość firmy i podjąć na podstawie tych danych określone decyzje.

Redakcja businessandlife.pl