Umowa o dzieło – czym jest i jak ją wypowiedzieć

0
56

Umowa o dzieło jest zawierana między zlecającym wykonanie dzieła, a jego realizatorem. Stronami mogą być tu zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty posiadające tzw. osobowość prawną – np. spółka jawna. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konkretnego zadania i ma za to otrzymać uzgodnione wynagrodzenie.

Czym jest dzieło?

Dzieło to coś, co powstaje w wyniku działania wykonawcy. Co istotne, może mieć ono charakter materialny (np. uszycie ubrania, namalowanie obrazu), jak i niematerialny (przekazanie wiedzy w formie kursu lub szkolenia).

Termin realizacji dzieła i forma umowy

Termin wykonania dzieła ustalają każdorazowo strony danej umowy. Co istotne, może być ona umową spisaną, jak i ustną – w obu przypadkach jest tak samo zobowiązująca co do całej treści.

Zakończenie umowy

Umowa dobiega końca wraz z wykonaniem dzieła i dokonaniem za to zapłaty. Może się jednak zdarzyć, że umowa o dzieło zostanie wypowiedziana. Na czym polega wypowiedzenie umowy o dzieło i czy jest w ogóle możliwe?

Umowę o dzieło można wypowiedzieć

Zlecający może – bez podania przyczyny – wypowiedzieć umowę o dzieło, zanim dzieło zostanie wykonane. Musi jednak w takiej sytuacji zapłacić wykonawcy; z drugiej strony ma prawo odliczyć kwotę, którą wykonawca zaoszczędził nie wykonując dzieła do końca. Np. zleceniodawca chciał wykonać remont pokoju: pomalować ściany i sufit i ułożyć na podłodze nowe panele. Po tygodniu, kiedy wykonawca uporał się jedynie z malowaniem, zlecający zrezygnował z paneli. Wypłaca więc wykonawcy wynagrodzenie, ale bez pokrycia kosztów paneli, jeśli te nie zostały jeszcze przez remontującego zakupione.

Kiedy wykonawca przeciąga początek lub realizację dzieła

W każdej umowie o dzieło warto podać konkretny termin realizacji lub daty ukończenia poszczególnych etapów dzieła. Jeśli wykonawca zwleka z rozpoczęciem prac lub ich realizacja przeciąga się w nieskończoność, zlecający ma prawo wymówić zawartą umowę o dzieło. Dobrym przykładem są tu umowy o remont, budowę lub rozbudowę domu. Zatrudnione ekipy dość często miewają spore opóźnienia, tłumacząc się nadmiarem pracy nie tylko u konkretnego zleceniodawcy.

Jeśli wykonanie dzieła zależało od konkretnych umiejętności wykonawcy, umowa o dzieło podlega rozwiązaniu na skutek śmierci wykonawcy lub jego niezdolności do dalszej pracy (np. po wypadku lub chorobie). Jeżeli materiał (np. drewno do rzeźby, już stworzone artykuły, czy poradniki) należały do wykonawcy, może on lub jego spadkobierca żądając od zlecającego odbiór dzieła w aktualnym stanie wykonania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here