Makler giełdowy – czy warto nim zostać?

Warto wiedzieć, że makler gieldowy jest bardzo potocznym określeniem maklera papierów wartościowych. Należy zdawać sobie sprawę, że wokół wspomnianego zawodu powstała bardzo duża liczba mitów. Jak obecnie wygląda praca maklera giełdowego? Czy warto wykonywać ten zawód?

Jakie role mogą pełnić maklerzy?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie istnieje jedno stanowisko „makler giełdowy”. Warto bowiem wiedzieć, że osoby pracujące w omawianym zawodzie mogą obsługiwać klientów instytucjonalnych czy indywidualnych. Ponadto część maklerów pełni bardzo ważne funkcje nadzorujące. Godny uwagi jest fakt, że maklerzy nadzorujące w zdecydowanej większości przypadków nie zajmują się obsługą klientów.

Czym dokładnie zajmuje się makler?

Maklerzy klientów instytucjonalnych świadczą usługi związane z przyjmowaniem, a także przekazywaniem zleceń. W zdecydowanej większości przypadków ma to miejsce w oparciu o zlecenia DDM (do dyspozycji maklera), a także zlecenia transakcji pakietowych.

Warto również wiedzieć, że maklerzy klientów indywidualnych również świadczą usługi przyjmowania oraz przekazywania zleceń. Koniecznie należy jednak zaznaczyć, że handel w tym wypadku odbywa się w internecie. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz bardziej rozwija się rola maklerów świadczących usługi związane z doradztwem inwestycyjnym. Maklerzy nadzorujący natomiast koordynują proces przepływu poszczególnych zleceń, a także innych czynności.

Jakie cechy musi posiadać makler?

Makler nadzorujący musi wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia i posiadać dużą wiedzę w zakresie funkcjonowania giełdy. Rolę tę pełnią przeważnie najbardziej doświadczeni maklerzy.

Makler obsługujący klientów musi posiadać przede wszystkim wysokie umiejętności interpersonalne. Jeśli ma świadczyć doradztwo, powinien posiadać sukcesy w inwestowaniu na własny rachunek.

Gdzie pracują maklerzy?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obowiązkiem firm inwestycyjnych jest zatrudnianie maklerów do świadczenia określonych usług. Należy również wiedzieć, że zgodnie z obowiązującą ustawą o obrocie firmami inwestycyjnymi są:
– banki prowadzące działalność maklerską
– domy maklerskie
– zagraniczne przedsiębiorstwa inwestycyjne albo zagraniczne osoby prawne, które prowadzą działalność maklerską na obszarze Polski.

Warto zaznaczyć, że osoby posiadające licencje maklera mogą także bez żadnego problemu pracować w innych instytucjach. Nie jest to jednak rezultatem obowiązku ustawowego. Doskonałym przykładem mogą być maklerzy, którzy dzięki ogromnemu doświadczeniu mogą zarządzać aktywami w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Redakcja businessandlife.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.